Kern Illustratie

Care, Detox, Empower & Relate Illustrations

We hadden de kans om enkele illustraties te maken voor onze klant, Dr. Christine Brähler, als headers voor haar nieuwe website. Het idee achter deze illustraties is om het proces van haar training te tonen, dat is verdeeld in vier kernstappen, die allemaal met elkaar verbonden zijn. De stappen zijn:

CARE: Wees zacht voor jezelf – Basisopleiding in zelfcompassie.
DETOX: Ontlast je hart – Gevorderde training in het omgaan met schaamte, angst, eenzaamheid, transgenerationele lasten, etc.
EMPOWER: Herover jezelf – Gevorderde training die machteloosheid en woede in het aangezicht van schade en onrecht transformeert in helderheid, wijsheid, kracht en actie.
RELATE: Bouw veerkrachtige banden – Gevorderde training in het leren om op een liefdevolle, krachtige en authentieke manier te relateren.

CLIENT:
Dr. Christine Brähler

 

Care, Detox, Empower & Relate Illustraties 1
Kern illustraties
Kern Illustratie
Care, Detox, Empower & Relate Illustraties 2